Forside

Hejsager Strands Vandværk A.m.b.a

Vi er et privat alment vandværk med 368 interessenter.


Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper, som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.


Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.


90% af vore forbrugere er sommerhuse, hvorved vandværkets udpumpningsmønster varierer meget afhængigt af årstid og ferieperioder. Hvor vi om efteråret udpumper omkring 15m3 i døgnet, så ligger vi på en varm sommerdag i højsæsonnen på godt 120m3 i døgnen.

Vores mindste forbruger bruger 2-3m 3 om året, hvor den største forbruger ligger på mere end 200 m3 pr år.

Men fælles for dem alle er, at de forventer rent og godt drikkevand i hanen hver dag! 

Aktuel driftsinformation:


Siden fredag d. 11. marts er Kelstrup Strand Vandværk

nødforsynet fra os.

De skal akut gennem en hovedrenovering af deres rentvandstank,

så det vil være en længerevarende tilstand.

Det skulle dog ikke give anledning til driftsforstyrelser på anlægget.

 


Vandværket udpumpede inden sammenkoblingen omkring 40 m3 drikkevand ud i døgnet. Dette er nu med sammenkoblingen steget til ca 85 m3.


Bestyrelsen

20. marts 2022

Nyhedsinformation:


Andelsselskabet Hejsager Strands Vandværk

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d.31. marts 2022 kl. 19.00

På Pinnebergheim, Hejsager Strandvej 59.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Budget og takster
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske til

Karsten på 24 93 38 30 eller hsv.post@gmail.com

senest d.21. marts.Bestyrelsen

20. marts 2022