Forside

Hejsager Strands Vandværk i/s

Vi er et privat alment vandværk med 368 interessenter.


Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper, som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.


Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.


90% af vore forbrugere er sommerhuse, hvorved vandværkets udpumpningsmønster varierer meget afhængigt af årstid og ferieperioder. Hvor vi om efteråret udpumper omkring 15m3 i døgnet, så ligger vi på en varm sommerdag i højsæsonnen på godt 120m3 i døgnen.

Vores mindste forbruger bruger 2-3m 3 om året, hvor den største forbruger ligger på mere end 200 m3 pr år.

Men fælles for dem alle er, at de forventer rent og godt drikkevand i hanen hver dag! 

Aktuel driftsinformation:


Der er p.t. ingen driftsforstyrrelser.Vandværket udpumper for tiden godt 40 m3 drikkevand i døgnet.

Vi har aflæst alle målere d.1/1 og igen d. 2/2, og sammenholdt med den udpumpede mængde fra vandværket.

Og må desværre konstatere et et vandspild på ca 12-15 m3 pr. døgn!


Vi har derfor brug for jeres hjælp til at lokalisere hvor vandspildet evt. kan være. Nu hvor frosten er ved at slippe sig greb, og der er mange våde områder, er det ikke let at spotte lækager. 

Men hold øje med særligt våde områder, hvor der evt er unormal bevægelse i vandoverfladen.

Kontakt vandværket, skulle i se mistænkelige områder.


Vi er selv rund i forsyningsområdet, og aflæser igen alle målere omkring d. 1/3, i håb om at lokalisere lekager!


Bestyrelsen

16. februar 2021

Generalforsamling 2021 - COVID 19


I følge vore vedtægter, skal den årlige generalforsamling finde sted i februar måned.

Med baggrund i de aktuelle Corona restriktioner, er det dog ikke muligt at afholde en normal generalforsamling med fysisk fremmøde for nuværende.

Der er enkelte størrer vandværker, som har våget sig ud i afholdelse af virtuelle genreralforsamlinger. Bestyrelsen har dog vurderet, at det for nuværende ikke er et tiltag, vi ønsker at arbejde på.

Vi ønsker at mødes fysisk med jer, og håber på en snarlig genåbning og lempelse af forsamlingsforbuddet, så vi kan afholde en "normalt" generalforsamling, og se hinanden i øjnene.

Så snart det bliver muligt, bliver dette annonceret i aviser og ved opslag i vore opslagstavler, efter de gældende varslings regler.


Vi håber på jeres forståelse for situationen.


Bestyrelsen d. 16.2.2021.

Planlagte anlægsarbejder:


Fokusområdet for 2021 vil være arbejdet med digitalisering af vores kortmateriale.

I den forbindelse skal vi have kontrolleret alle sektionshaner rundt i forsyningsområdet.


Opdateret onsdag d. 30.12.2020.