Seneste analyser

Seneste analyser


På den nationale database (WWW.GEUS.DK), kan resultaterne af Hejsager Strands Vandværk's vandanalyser ses.


Danske Vandværker har udarbejdet en vejledning "Sådan læser du en vandanalyse", som forklarer hvad de mange parametre står for:

https://www.danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/