Vandspild

Undgå vandspild

- det kan hurtigt blive meget dyrt!


Udover det er spild af godt drikkevand, som vi alle bør værne om, er det dyrt når toilettet eller vandhanen løber.

Når vandhanen er utæt:

Langsomt dryp (ca. 1 dråbe pr. sek.)  20 liter/døgn  -      7 m3/år

Hurtigt dryp                                               80 liter/døgn  -    30 m3/år

Løber med tynd stråle                            275 liter/døgn  -  100 m3/år


Når toilettet er utæt:

Løber så det er svært at se                     275 liter/døgn  -  100 m3/år

Løber så det ses                                        550 liter/døgn  -  200 m3/år

Løber med uro på overfladen           1.100 liter/døgn  -  400 m3/år


Du kan meget nemt undgå unødvendigt vandspild. Hold øje med, at der ikke er utætte vandinstallationer -

det kan du gøre ved:


at tjekke om vandhaner drypper eller toiletter løber

at aflæse din vandmåler inden du går i seng om aftenen og igen inden nogen bruger vand om morgenen.

Hvis du kan aflæse et forbrug på måleren hen over natten, så er der utætte installationer.


Hvis du aflæser vandmåleren en gang om dagen, opdager du hurtigt, hvis du pludselig bruger unormalt meget vand, f.eks. på grund af utætte vandrør. Ikke alle aflæser vandmålere hver dag eller hver måned. Husk, at du hæfter selv for utætteheder i vandrørene helt ud til skellet. Et hul på størrelse med en synål kan lække op til 70 liter pr. dag!


Ved brud på skjulte installationer, er der mulighed for at få refusion for vand og spildevand.

Kontakt vandværket, som vil være behjælpelig med råd og vejledning.

Nærmere oplysninger og ansøgningsskema kan findes på Provas's hjemmeside:   www.provas.dk/privat/vand/refusion-ved-vandspild