Vandanalyse

Vandanalyse


Naturstyrelsen stiller krav til analyser af vandet, i henhold til gældende drikkevandsbekendtgørelse og med baggrund i EU's drikkevandsdirektiv.

Omfanget og antal af prøver afhænger af vandværkets størrelse og af resultatet af tidligere prøver.

Kommunen er tilsynsmyndighed og kan rådgive vandværket.


Der udføres følgende analyse typer:


• Normal kontrol på vandværket

• Udvidet kontrol på vandværket

• Kontrol med uorganiske sporstoffer

• Kontrol med organiske mikro forureninger og

• Begrænset kontrol.Boringer

Der er ingen kvalitetskrav til råvand (for boringer). Der skal laves boringskontroller alligevel for at give oplysninger om vandets kvalitet (naturlige stoffer i vandet),

mulige forureninger og mulige vandbehandling på vandværket. Samtidig er boringskontrollen en del af grundvandsovervågningen i hele landet.