Vandkvalitet

Vandkvalitet


Vandkvaliteten afgøres både af råvandet og behandlingen af vandet på vandværket.


Grundvand og drikkevand vil normalt indeholde en lang række naturlige stoffer. Vandet i vandværket vil indeholde mikroorganismer. Mange af stofferne er nyttige salte eller harmløse forbindelser, som ikke giver problemer.


De fleste mikroorganismer, som bakterier, er ligeledes helt harmløse, og nogle af dem er afgørende for, at behandlingen af vandet på vandværket kan ske tilfredsstillende.

For at mikroorganismerne kan trives og udføre de ønskede processer skal iltindholdet være tilstrækkeligt.


Vandanalyserne er tilrettelagt sådan, at de kan fortælle om vandet indeholder uønskede og sundhedsfarlige stoffer eller bakterier. Det er vigtigt, at prøverne bliver foretaget efter reglerne.


Ingen vandanalyse kan med 100 % sikkerhed garantere, at vandet ikke rummer forureninger, som er uønskede. Det er derfor vigtigt, at vandværket er opmærksomt på forhold, som er unormale eller af anden grund giver grund til bekymring.


Det gælder eksempelvis:

- Vandet har andet udseende, smag eller lugt end det plejer.

- Forhold omkring boring, vandværk og ledningsnet, som måske kan være årsag til en forurening.

- Mistanke om tilbageløb fra en bruger af vandet.

- Oplysninger fra brugerne af vandet, som kan give mistanke om at vandkvaliteten ikke er tilfredsstillende.Vandets hårdhed er 13,10dH og en pH på 7,7.