Vandets vej

Vejen fra grundvand til vandhane


Grundvandets kvalitet er god. Men det indeholder jern og mangan og en række andre naturligt forekommende stoffer fra vandets passage gennem jorden.

Fra grundvandsboringerne pumpes vandet derfor ind i vandværket, hvor det iltes og filtreres. Derved fjernes stoffer som bl.a. jern, mangan, ammonium og eventuelt svovlbrinte og metan. På den måde får drikkevandet det klare udseende og gode smag, som vi kender og gerne vil have.Fra vandværkerne sendes vandet videre i et ca. 5 km langt ledningsnet. Gennem stikledningen, stophanen og vandmåleren og videre gennem jordledningen og husets vandrør, for tilsidst at når frem til din vandhane.